Tuborgfondet Musikhjælp har i årene 2017-19 øremærket  i alt 7,5 mio. kr. til at forbedre lyd og akustik på danske spillesteder. I de tre år har i alt 52 spillesteder modtaget støtte, og der er nu lukket ned for Den Gode Lyd.

Se hvilke spillesteder, der modtog en bevilling fra Den Gode Lyd i 2019 her.

21 spillesteder har modtaget i alt 2,5 mio kr. til at forbedre lyd og akustik i 2019.

Fra 2017- til 2019 har Tuborgfondet Musikhjælp modtaget flere end 207 ansøgninger til Den Gode Lyd fra i alt 152 forskellige spillesteder og kulturhuse. Juryen har i deres vurdering lagt vægt på, om en bevilling rykker markant ved lydkvaliteten, at så mange som muligt får del i de 2,5 mio. kr. og at midlerne fordeles over hele Danmark. Desuden er mangfoldighed et vigtigt parameter. Derfor har vi også valgt at støtte spillesteder, der booker bredt og tør at tage unge musikere ind fra vækstlaget.

Fra 2017 til 2019 er der uddelt 7,5 millioner kr. til bedre lyd på danske spillesteder. Bevillingerne er givet til både små og store steder og kan være til nyt udstyr eller midler til at forbedre akustikken.

Hvem var puljen skabt til?

Spillesteder, der er ejet af en forening, fond eller selvejende institution kunne søge puljen. I 2019 blev det også muligt for kulturhuse med særlig fokus på vækstlaget og unge musikere at søge.

Det var en jury, der består af fagfolk i musikbranchen, som hjalp Tuborgfondet med at kvalificere de mange ansøgninger. Juryen indstillede en række spillesteder til bevilling, herefter traf er Tuborgfondets bestyrelse den endelige beslutning om, hvilke steder der skulle have en bevilling.

I juryen sad:

Jessica Petersen, lydtekniker
Maren Astrup, founder Musikselskabet
Paul Hammann, lydtekniker
Jan Voetmann, akustikspecialist

Se hvem der fik en bevilling i 2017 her i 2018 her og i 2019 her.

Lukket for ansøgninger

Ansøgningsrunden for 2019 er lukket og midlerne er delt ud. Vi holder nu en pause med Den Gode Lyd, og det er derfor ikke muligt at søge om støtte til lydudstyr i øjeblikket.