Vi tror på, at musik skaber glæde og sammenhold. Og særligt i mødet med live-musikken, mærker publikum fællesskabet. Derfor har Tuborgfondet øremærket 2,5 mio. kr. årligt fra 2017-2019 til at forbedre lyd og akustik på danske spillesteder.

I både 2017 og 2018 har Tuborgfondet Musikhjælp modtaget flere end 60 ansøgninger til Den Gode Lyd, og der er mange gode ansøgninger imellem. Juryen har i deres vurdering lagt vægt på, om en bevilling rykker markant ved lydkvaliteten, at så mange som muligt får del i de 2,5 mio. kr. og at midlerne fordeles over hele Danmark. Desuden er mangfoldighed et vigtigt parameter. Derfor har vi også valgt at støtte nogle af de spillesteder, der booker bredt og tør at tage unge musikere ind fra vækstlaget.

I 2017 og ’18 er der i alt uddelt 5 mio. kr. til bedre lyd på danske spillesteder. Bevillingerne er givet til både små og store steder og kan være til nyt udstyr eller midler til at forbedre akustikken.

Det er en jury, der består af fagfolk i musikbranchen, som hjælper Tuborgfondet med at kvalificere de mange ansøgninger.Juryen indstiller en række spillesteder til bevilling, men det er Tuborgfondets bestyrelse, der tager den endelige beslutning om, hvem der modtager en bevilling.

Hvornår kan vi søge?

Vi  har åbent for ansøgninger d. 1. – 21. marts 2019 – følg med her på siden.

Hvem kan søge?

Spillesteder der er ejet af en forening, fond eller selvejende institution kan søge puljen.

I juryen sidder:

Jessica Petersen, lydtekniker
Maren Astrup, founder Musikselskabet
Paul Hammann, lydtekniker
Jan Voetmann, akustikspecialist

Se hvem der fik en bevilling i 2017 her og i 2018 her.